Kinderen in Echtscheidingssituatie

De scheiding van ouders roept vragen en gevoelens bij kinderen op, die hun ontwikkeling kunnen verstoren. Zij maken zich zorgen om hun ouders en zetten hun eigen behoeften opzij. Ook wordt aan kinderen, behalve door ouders, vaak weinig gevraagd wat zij vinden en hoe zij omgaan met de situatie. KIES (Kinderen in Echtscheidingssituatie) geeft kinderen de ruimte om hun ervaringen te verwerken en grip te krijgen op hun leven in de nieuwe situatie. KIES is een erkende interventiemethode, gericht op kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.

In verschillende werkvormen, zoals drama, creativiteit, luisteren, spel en verhaal leren kinderen omgaan met moeilijke situaties, die een echtscheiding met zich meebrengt. Zo wordt er gewerkt op gevoels- en op verstandelijk niveau.
KIES kan individueel en in groepen worden aangeboden. In individuele vorm is spel en in groepsvorm is ‘het delen met lotgenoten ‘een extra steun in de rug.

Er is een onderscheid tussen KIES-omgangsbegeleiding en KIES-coaching

 

KIES-omgangsbegeleiding richt zich op de periode tijdens en kort na de scheidingsprocedure. Individueel of in kleine groepjes (max. 5 kinderen) wordt kinderen ruimte gegeven om te bedenken en te uiten op welke manier zij het beste met de nieuwe situatie kunnen omgaan. De wensen van de kinderen worden met de ouders besproken zodat zij die kunnen meenemen in hun ouderschapsplan. De kinderen bepalen hierbij zelf wat zij wel en niet willen delen met hun ouders.

KIES-coaching is gericht op groepen kinderen (6 tot 12) voor wie de echtscheiding al enige tijd (minimaal ½ jaar geleden) heeft plaatsgehad. Gebleken is dat de schoolprestaties verbeteren na een KIES-coachingstraject. Om die reden wordt het op de scholen en tijdens de lesuren (met name in de basisschoolleeftijd) georganiseerd. Het traject bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1½ uur. Voorafgaand en na afloop is er een gesprek met de (groep) ouders en leerkrachten. Zij worden geïnformeerd over het aanbod; de informatie over de kinderen is en blijft vertrouwelijk.