Wat zijn de kosten?

Bij mediation

De kosten zijn vaak niet precies vooraf te bepalen omdat ze sterk afhangen van het aantal gesprekken dat moet worden gevoerd om tot een bevredigend eindresultaat te komen. Bij een scheiding kunt u denken aan tussen de 2 en 8 gespreksuren. Deze zijn dan verdeeld over 1 tot maximaal 5 afspraken. Voor mensen met een laag inkomen en een klein vermogen kan een subsidie (toevoeging) worden aangevraagd. Ik ben aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hierdoor kunt u, indien u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komen voor deze subsidie. Bij een toevoeging betaalt u eenmalig € 53,00 of € 105,00.
Voor meer informatie over deze subsidie verwijs ik u naar de Raad voor Rechtsbijstand. Bij sommige rechtsbijstandverzekeraars wordt mediation ook vergoed. Kijk uw voorwaarden hiervoor na.
De kosten worden door partijen gedeeld, zodat u nooit meer betaalt dan de helft van mijn uurtarief. Het uurtarief bedraagt € 150,00 ex. BTW. U betaalt dus per uur € 75,00 ex. BTW.

Bij inschakelen van derden

Als een beschikking van een rechter nodig is, zoals bij een echtscheiding en een ontbinding samenlevingscontract met kinderen, dan is inschakeling nodig van een advocaat. Ik maak hierbij gebruik van de diensten van een advocatenkantoor in Amsterdam en een kantoor in Hoorn.
De advocaat handelt de hele procedure voor u verder af. Een bezoek aan het advocatenkantoor is (in de regel) niet nodig.

Een eenvoudige financiele verdeling maak ik zelf, samen met u. Hievoor gebruik ik het rekenprogramma Split-Online. Bij een ingewikkelde financiële verdeling kan, in overleg met u, een financieel planner/belastingadviseur worden ingeschakeld. Ik werk samen met een deskundig financieel planner, zij maakt berekeningen en legt die in duidelijke taal aan u uit. De tarieven hiervoor worden tussen u en haar afgesproken.