Wat is mediation

Mediation bestaat uit een aantal gestructureerde gesprekken tussen de betrokken partijen onder begeleiding van een mediator. De mediator leidt deze gesprekken. De mediator kiest geen partij en zorgt ervoor dat beide partijen gelijkwaardig aan bod komen. De kernwaarden van mediation en de spelregels laten zich kort samenvatten als volgt:

  • vertrouwelijkheid: geheimhouding van alles wat tijdens de mediation wordt besproken. Als derden deelnemen aan de mediation moeten zij een geheimhoudingsverklaring tekenen.
  • vrijwilligheid en vrijblijvendheid : maar wel met uw volledige inzet; partijen kunnen op elk moment de mediation afbreken en afspraken zijn pas bindend als deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend.