Mediation bij echtscheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Het maakt niet uit of het hierbij gaat om een echtscheiding, een ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een beëindiging van samenwonen. Als er kinderen zijn, betekent scheiden afstand nemen van elkaar als partners, maar doorgaan als ouders.
Bij iedere echtscheiding (of ontbinding geregistreerd partnerschap) spelen vier aspecten een belangrijke rol: emotioneel, juridisch, financieel en sociaal.

Emotioneel

Verdriet, woede, onzekerheid, angst, frustraties, opluchting zijn emoties die zich kunnen voordoen en elkaar soms in een snel tempo opvolgen. Dat kan verwarrend zijn. Er gebeurt veel tegelijkertijd en daarbij kan het helpen om zaken goed uit elkaar te houden en snel duidelijkheid te krijgen over de nabije toekomst.

Juridisch

Er kunnen veel vragen op u afkomen:

 • Wat zijn mijn rechten?
 • Hoe verloopt de procedure en hoe lang duurt dat?
 • Wat moeten we met elkaar regelen en hoe doen we dat?
 • Hoe ziet een ouderschapsplan eruit?
 • Als afspraken niet worden nagekomen wat dan?

Financieel

 • Hoe ziet mijn besteedbaar inkomen er straks uit?
 • Kan ik in het huis blijven wonen of moet het worden verkocht?
 • Moet ik alimentatie of betalen en hoeveel dan?
 • Hoe is het met onze pensioenen geregeld en waar heb ik recht op?

Sociaal

Ook vragen over sociale zaken kunnen een rol spelen, zoals:

 • Hoe kan ik mijn kinderen het beste begeleiden in deze voor hun moeilijke periode?
 • Moet ik verhuizen en waar kom ik straks te wonen?
 • Hoe gaan we straks als ex-partners met elkaar om?
 • Hoe zullen familie en vrienden reageren?

Structuur en duidelijkheid

Door structuur aan te brengen en de zaken stap voor stap door te nemen begeleiden wij u door het gehele proces heen. In een paar gesprekken helpen wij u om met elkaar een aantal afspraken te maken voor de nabije en de verdere toekomst. Die afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Wij geven informatie over wat er nodig is en bespreken met u de mogelijke gevolgen van bepaalde keuzes. U bepaalt zelf wat u als beste mogelijkheden ziet. De mediator is verantwoordelijk voor het proces; hij bewaakt de gelijkwaardigheid van de partijen en zorgt dat de gesprekken tot een voor ieder goed resultaat leiden. Partijen bepalen zelf de inhoud van de gekozen oplossingen.
Een rechter zal uiteindelijk de echtscheiding uitspreken. Dit is een formele procedure; partijen hoeven niet naar de rechtbank. Vanuit ons kantoor wordt de gehele procedure geregeld.

Echtscheidingsconvenant

Voordat het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechter kan worden ingediend, maakt u met elkaar een aantal afspraken die door de mediator worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. In het echtscheidingsconvenant staan afspraken over de volgende onderwerpen:

 • Verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen (tot 18 jaar en bij studie tot 21 jaar). Het ouderschapsplan maakt deel uit (als bijlage) van het echtscheidingsconvenant.
 • Verdeling van de huwelijksgemeenschap; de inboedel, vermogen, schulden.
 • De verdeling van de woning
 • Alimentatie
 • Pensioen