Ouderschapsplan

Een scheiding is voor ouders extra moeilijk als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. De mediator ondersteunt ouders bij dit proces. Hij helpt de ouders om goede afspraken te maken met betrekking tot de kinderen voor de toekomst en gedurende de scheidingsperiode.

Het ouderschapsplan is een wettelijk verplichte regeling, waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die samenwonen maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Echter ook in deze gevallen is het zeer raadzaam een ouderschapsplan op te stellen in het belang van de kinderen.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • bij wie staan de kinderen ingeschreven
  • hoe zijn de zorg- en opvoedingstaken verdeeld;
  • hoe zijn het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen geregeld;
  • hoe geven de ouders elkaar informatie over hun kinderen;
  • hoe verdelen de ouders de kosten van de verzorging en opvoeding van hun kinderen (kinderalimentatie);
  • hoe hebben de ouders de kinderen betrokken bij de totstandkoming van de afspraken en hoe gaan zij dat in de toekomst doen.

Overige onderwerpen waarover afspraken gemaakt kunnen worden zijn

  • vakanties en/of feestdagen
  • sport
  • school
  • medische verzorging

U bepaalt zelf met uw partner welke invulling u geeft aan de afspraken in het ouderschapsplan. De rechter zal uitsluitend beoordelen of de rechten van het kind zijn gewaarborgd.

Hoe gaat de afwikkeling bij de rechtbank?

Op het moment dat het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank is uw huwelijksgemeenschap ontbonden. U bent dan nog niet formeel gescheiden, maar u vormt geen gemeenschappelijke huishouding meer.
Nadat de rechter uw zaak heeft beoordeeld en goedgekeurd, ontvangt u (via de advocaat) een beschikking. Met die beschikking wordt de echtscheiding (ook via de advocaat) ingeschreven in het huwelijksregister. De datum van inschrijving in het huwelijksregister is de definitieve datum van echtscheiding.

Hoe lang duurt de hele procedure?

Onze ervaring is dat in gemiddeld 6 contacturen een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant kan worden overeengekomen. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de snelheid waarmee partijen overeenstemming kunnen bereiken. De ene keer is dat in twee gesprekken en de andere keer zijn er 6 gesprekken nodig.
De procedure bij de rechtbank neemt ca 5 weken in beslag. Dit betekent dat u in 2 maanden gescheiden kunt zijn.