Introductie

Samen aan een pad begonnen kunnen met de tijd de wegen scheiden, door onverwachte gebeurtenissen of conflicten in zowel persoonlijke als  zakelijke kwesties. Maar hoe bewandel je ieder je eigen pad? Welke afspraken over welke onderwerpen moeten er gemaakt worden?

Mediation helpt hierbij. Mediation ondersteunt mensen bij het vinden van eigen oplossingen voor ontstane problemen. Het grote voordeel hiervan is dat je als partij de baas blijft over het probleem. En dat de relatie met de ander niet onnodig beschadigd wordt. Bij mediation geef je de oplossing niet uit handen aan een rechter en advocaat, maar houd je de regie zelf in handen over jouw toekomst.  

De mediator is een onpartijdige bemiddelaar die betrokkenen in staat stelt om er samen uit te komen en oplossingen op maat te vinden, met een luisterend oor voor beide partijen.

Van Gijssel Mediation kan helpen bij conflicten in familierelaties en in arbeidsrelaties. Echtscheiding, beëindiging samenwonen, conflicten tussen broers en zussen zijn voorbeelden van onderwerpen in de familiesfeer. Conflicten op het werk, dreigend ontslag, beëindiging dienstverband met wederzijds goedvinden zijn voorbeelden van onderwerpen uit de arbeidssfeer. 

Echtscheiding

Wat kun je doen om een echtscheiding ondanks de teleurstelling, boosheid en verdriet toch zonder conflict te laten verlopen?

Scheiding en kinderen

Hoe zorgen jullie ervoor dat de kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding?

Arbeidsmediation

Je hebt een conflict op je werk, of dreigt je baan te verliezen. Wat kun je doen om het een zo positief mogelijke wending te geven?

Van Gijssel Mediation

Harmoniehof 21
1507 TX Zaandam
M: 06-28786587
E:  i.van.gijssel@kpnmail.nl