Arbeidsmediation

Conflicten op het werk zijn aan de orde van de dag en leiden maar al te vaak tot ziekteverzuim. Ziekteverzuim kan leiden tot een vervelende en kostbare impasse voor alle partijen. Betrokkenen komen soms in juridische procedures terecht die zowel werkgever als werknemer veel tijd, geld en energie kosten. Bovendien leidt een beslissing van de rechter lang niet altijd tot een voor beide partijen bevredigend resultaat.

Mediation kan ervoor zorgen dat de impasse wordt doorbroken en er aan een oplossing kan worden gewerkt. De samenwerkingsrelatie tussen de partijen wordt verbeterd, hersteld of op een zakelijke wijze afgesloten. In het laatste geval worden afspraken gemaakt over de voorwaarden voor het beëindigen van de arbeidsrelatie. 

Van Gijssel Mediation biedt een gespecialiseerde arbeidsmediator met kennis van arbeidsrecht en organisaties, met name in de sectoren zorg- en dienstverlening, overheid en maatschappelijke organisaties.

Zowel voor werknemers als werkgevers kan de mediator ondersteunen in de volgende situaties:

Voor werknemers:

 • Je hebt een conflict met de leidinggevende.
 • De werkgever wil je arbeidsovereenkomst of aanstelling beëindigen.
 • Je wordt plotseling gevraagd niet meer op het werk te verschijnen.
 • Er is je een ontslagvergoeding aangeboden.
 • Je werkgever gaat reorganiseren.
 • Je vindt dat je wegens ziekte niet kunt werken, maar je werkgever is het daar niet mee eens.
 • Je werkgever staakt de loonbetaling en je komt daardoor financieel in de problemen.
 • Je werkgever doet niets om je te reïntegreren.

Voor werkgevers:

 • Je werknemer meldt zich frequent en kortstondig ziek.
 • Je vindt dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is en wél kan werken.
 • Je bent vanwege economische redenen genoodzaakt personeel te ontslaan.
 • Je werknemer heeft zich misdragen.
 • Je werknemer houdt zich niet aan de geldende regels binnen jouw bedrijf.
 • Je kunt niet uit de voeten met de adviezen van de bedrijfsarts.
 • Je werknemer houdt zich niet aan de ziekteverzuimvoorschriften.
 • Je werknemer werkt niet mee aan reïntegratie.

Van belang voor werkgever en werknemer is het om in een zo vroeg mogelijk stadium het probleem onder ogen te zien en in actie te komen. De werkgever is gebaat bij goede medewerkers, een team dat elkaar inspireert, verder helpt en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt. 
Als de werkrelatie wordt verstoord, kan dat diep ingrijpen: slechte verhoudingen, ziekte, ontslagvergoedingen. Het is dus zeer wenselijk om de problemen niet groter te laten worden dan ze zijn en te onderzoeken wat het best mogelijke resultaat is in een conflictsituatie. 

Wat doet de mediator?

 • Het gezamenlijke gesprek begeleiden, zorgen voor goede balans. 
 • De communicatie weer op gang brengen.
 • Vragen stellen om zaken helder te krijgen.
 • Oog laten krijgen voor eigen - en elkaars belangen.
 • Ruimte geven aan gevoelens, wensen en verwachtingen.
 • Waarde hechten aan de eigen kracht en mogelijkheden van de deelnemers.
 • Bewaken dat afspraken die worden gemaakt voor allen acceptabel zijn.

Het is een creatief proces waarvan de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat. De mediator laat partijen tot hun recht komen, door goed te luisteren, inzicht te bevorderen en het overzicht te bewaren.

Wat doen de betrokken partijen?

 • Partijen houden zelf regie en nemen zelf verantwoordelijkheid.
 • Spannen zich in om oprecht te luisteren naar elkaars gevoelens, belangen en wensen.
 • De uitdaging voor de betrokkenen is om de relatie weer te herstellen en samen gedragen ‘win-win’ oplossingen te vinden. Partijen gaan op zoek naar het best haalbare resultaat. In de meeste gevallen leidt dit tot één van de volgende uitkomsten:
 • Het conflict is uitgesproken en opgelost en betrokkenen hebben weer begrip en respect voor elkaar.
 • Re-integratie, veelal na een periode van verzuim, terugkeren naar de eigen werkplek of een andere werkplek binnen of buiten de organisatie. Er worden  afspraken gemaakt over de samenwerking en communicatie.
 • Exitmediation, betrokkenen komen tot de conclusie dat het beter is als de wegen scheiden. Er kunnen goede afspraken worden gemaakt over einde dienstverband met wederzijds goedvinden.
 • Soms kiest een van beiden voor een gang naar de rechter. Dan eindigt de mediation zonder afspraken en trekt de mediator zich terug.

Indien gewenst kunnen er schriftelijk afspraken worden geformuleerd of er kan een vaststellingsovereenkomst  worden opgesteld die beide partijen tekenen. Partijen kunnen zich laten bijstaan door (juridisch) adviseurs. De mediator geeft geen inhoudelijke adviezen en blijft te allen tijde neutraal en onpartijdig. De mediator begeleidt het proces totdat de afspraken zijn vastgelegd en ziet erop toe dat dit voortvarend gebeurt. 

Heb je een (dreigend) arbeidsconflict en wil je onder begeleiding in gesprek?

Bel of app Ineke van Gijssel op 06-28786587, of vul het contactformulier in.