Over Ineke van Gijssel

Ineke van Gijssel is in 2002 opgeleid tot mediator en zij is als MfN Registermediator gecertificeerd als familiemediator en arbeidsmediator.  

Haar werkwijze kenmerkt zich door een 'to the point' houding waarbij we snel tot de kern van de zaak kunnen komen om van daaruit te werken naar een voor ieder zo goed mogelijk resultaat. Er is tegelijk veel ruimte voor het verhaal van beide partijen. Door goed te luisteren en vragen te stellen kunnen betrokkenen door er over te vertellen meer zicht krijgen op wat zij willen, wensen en waarover zij zich zorgen maken. Zij bewaakt hierbij de gelijkwaardigheid van partijen. 

Door structuur aan te brengen en goede informatie te geven worden de mogelijke gevolgen van bepaalde keuzes duidelijker voor de betrokkenen. Een toekomstgerichte houding helpt om nieuwe perspectieven te gaan zien en niet te blijven hangen in het verleden, maar de ervaringen onder ogen te zien en er van los te komen. Ineke van Gijssel heeft veel vertrouwen in het vermogen van mensen om creatief na te denken over wat zij willen en hoe zij dat willen aanpakken.

Vanwege haar ruime ervaring en aantoonbare kwaliteit is zij door de Stichting Kwaliteit Mediators geselecteerd als ‘peer reviewer’, hetgeen inhoudt dat zij  andere mediators beoordeelt en ondersteunt bij het op peil houden van de kwaliteit en de professionaliteit van hun mediationpraktijk. Ook is Ineke van Gijssel Bijzondere Curator in Jeugdzaken. Hierin adviseert zij rechters bij rechtszaken over omgang tussen ouders en kinderen in situaties waarin kinderen in de knel zitten tussen ouders.

Voor enkele bedrijven is Ineke van Gijssel benoemd tot vertrouwenspersoon voor medewerkers. 

 

Bekijk hier een filmpje waarin ik mij voorstel en mijn ervaring en drive met u deel.