Werkwijze en tarieven arbeidsmediation

Als MfN Registermediator werk ik met de MfN-mediationovereenkomst. Hierin staan de belangrijkste kenmerken van de mediation:  vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en een neutrale en onpartijdige houding van de mediator.

De gesprekken vinden plaats op een neutrale locatie, dus niet op de werkplek. Een of meerdere gesprekken houden via video-bellen is ook mogelijk. Vooraf wordt met beide partijen een afzonderlijk intakegesprek gevoerd. 

Een mediationbijeenkomst duurt gemiddeld twee uur en bij video-bellen is dat korter, maximaal 1 uur. Er kunnen meerdere gesprekken plaatsvinden; gemiddeld zijn er drie tot vier gesprekken nodig.

Afspraken die worden gemaakt worden door de mediator of door een juridisch bijstandsverlener van werkgever of werknemer in een vaststellingsovereenkomst verwerkt. De mediator ziet erop toe dat beide partijen goed geinformeerd zijn en bewuste keuzes maken voordat zij  over gaan tot ondertekening van een overeenkomst.  

Het uurtarief bij arbeidsmediations is € 193,60 incl. btw. Meestal is het zo dat de werkgever de totale kosten op zich neemt en als dit anders is, dan wordt daar van tevoren een afspraak over gemaakt die wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst.