De procedure van mediation bij scheiding

De mediator regelt samen met jullie de scheiding van A tot Z.   
Nadat alle afspraken zijn gemaakt en vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en (bij minderjarige kinderen) een ouderschapsplan worden deze documenten door jullie ondertekend en door de advocaat met een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De advocaat neemt eerst telefonisch contact met je op om van jou persoonlijk te horen of je akkoord gaat met de inhoud van de afspraken. 

Op het moment dat de stukken bij de rechtbank worden geregistreerd ben je voor de belastingdienst gescheiden en vorm je geen economische eenheid meer met je partner. De rechter neemt de gemaakte afspraken over in een beschikking. Je ontvangt de beschikking binnen enkele (2-4) weken. Hiermee kun je zaken doen, zoals aanvragen bij de gemeente of bij de bank. Je bent dan nog niet formeel gescheiden. Dat gebeurt door inschrijving van de beschikking in het bevolkingsregister van de gemeente. Hiervan stuurt de gemeente een bevestiging. Ook die ontvang je via de advocaat.

Welke documenten heeft de mediator van jullie nodig bij echtscheiding?

  •  Kopie paspoort 
  •  Kopie huwelijkse voorwaarden indien van toepassing
  •  Uittreksel uit het huwelijksregister (van gemeente waar huwelijk is gesloten)
  •  Uittreksel uit het geboorteregister kinderen (van gemeente waar kind is geboren)
  •  Getekende kindverklaring bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar

De uittreksels mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.

Tarieven

Het uurloon van de mediator is €193,60 inclusief btw voor partijen gezamenlijk. De totale kosten zijn afhankelijk van de benodigde tijd. Gemiddeld vraagt mediation aan directe contacttijd bij een echtscheiding zonder kinderen 4 tot 6 uur en met minderjarige kinderen 6 tot 12 uur. Daarnaast worden er kosten in rekening gebracht voor diensten zoals het opstellen van de documenten, schrijven en beantwoorden van mails, berekeningen alimentatie. Normaal gesproken delen partijen de kosten van mediation, ieder de helft. Dat mag ook anders.

Bij lagere inkomens is het mogelijk een toevoegingsaanvraag in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als je hiervoor in aanmerking komt, dan is een eenmalige eigen bijdrage van €58,00 of €115,00 voldoende voor de gehele mediation. Wil je weten of je in aanmerking komt, check dan www.rvr.org of je aan de voorwaarden voldoet.  Van Gijssel Mediation is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan een toevoegingsverzoek indienen. 

Ben je verzekerd voor Rechtsbijstand? In sommige gevallen dekt de rechtsbijstandsverzekering (een groot deel van) de kosten voor mediation door een MfN Registermediator. Check hiervoor de polis van de verzekering.